خدمات دفتر حقوقی ندا ماندکاری


امورحسبی و موضوعات ارث

دعاوی مربوط به وصیت،بطال وصیت نامه،تنفیذ وصیت نامه،اخراج ثلث،تقسیم ماترک،...

وکیل

وکیل : کسی است که به موجب عقد وکالت و از جانب موکل خود ، نایب انجام امری می شود. وکالت : معنی لغوی وکالت ، تفویض و واگذار نمودن است و در اصطلاح حقوقی ، وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ، طرف دیگر را برای انجام امری نایب (وکیل) خود می نماید .
موکل : کسی است که به دیگری وکالت انجام امری را می دهد.
2016/01/04
نکات کلیدی و بسیار مهم درباره چک

نکات کلیدی و بسیار مهم درباره چک

نکات کلیدی و بسیار مهم درباره چک موارد کلیدی حقوقی به زبان ساده درباره چک : هر کس با علم به اینکه حساب بانکی اش بسته […]
2015/12/08
چک

چگونه چک‌های برگشتی را رفع سو اثر کنیم

چک برگشتی چگونه چک‌های برگشتی را رفع سو اثر کنیم؟ این روزها بسیاری از ما با چک سر و کار داریم. از پرداخت چک برای خریدهای […]