شرایط ورود بدون آزمون استعدادهای درخشان به دکتری
2016/01/03
وقوع زلزله در تهران
وقوع زلزله در تهران
2016/01/05

نکات کلیدی و بسیار مهم درباره چک

نکات کلیدی و بسیار مهم درباره چک

نکات کلیدی و بسیار مهم درباره چک

موارد کلیدی حقوقی به زبان ساده درباره چک :

 • هر کس با علم به اینکه حساب بانکی اش بسته است مبادرت به صدورچک نماید عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود وبه حداکثر مجازات۲سال حبس محکوم خواهدشد این مجازات غیر قابل تعلیق است .اما در جرائم مذکور در این قانون ،دارنده چک بدون شک قابل تعقیب نیست.
 • اگر دریافت کننده چک بلامحل ظرف مدت ۶ماه از تاریخ چک و یا ۶ ماه بعد از برگشت چک از صاحب حساب ،شکایت کیفری مطرح ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت وباید از جنبه حقوقی پیگیری نماید.
 • محکوم علیه بعد از صدور حکم قطعی ،موظف است مبلغی معادل یک سوم چک را به نفع دولت پرداخت نماید.
 • سه نوع چک قابل پیگرد کیفری نیست : چک سفید امضاء ، چک تضمینی و چکی که وصول آن منوط به شرطی باشد.
 •  اگر اشخاص با یکی از موارد زیر مواجه شدند ، می توانند چک را برگشت بزنند:

 • الف- نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن
 • ب-صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب
 • ج- تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل عدم مطابقت امضائ، اختلاف مندرجات چک ، قلم خوردگی و …
 • چناچه به هر دلیل چک برگشت بخورد ، پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه و اطمینان از عدم وصول چک از طریق مذاکره ، نسبت به تنظیم شکوائیه کیفری اقدام نمایید.
 • برخی گمان می کنند برای وصول چک از طریق دادگاه ، فقط باید شکایت کیفری نمایند، در حالیکه حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمی کند.

 

 

 •  اگر اشخاص با یکی از موارد زیر مواجه شدند ، می توانند چک را برگشت بزنند:

 • الف- نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن
 • ب-صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب
 • ج- تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل عدم مطابقت امضائ، اختلاف مندرجات چک ، قلم خوردگی و …
 • چناچه به هر دلیل چک برگشت بخورد ، پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه و اطمینان از عدم وصول چک از طریق مذاکره ، نسبت به تنظیم شکوائیه کیفری اقدام نمایید.
 • برخی گمان می کنند برای وصول چک از طریق دادگاه ، فقط باید شکایت کیفری نمایند، در حالیکه حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمی کند.

 

 

 

 

 

 

 

وکیل ، وکیل پایه یک ،وکیل پایه یک دادگستری ،مشاور حقوقی ،وکالت

دیدگاهتان را بنویسید