نشانی دادگاههای حقوقی و کیفری

نشانی مجتمع های قضایی تهران

 

مجتمع قضایی شهید بهشتی
شعب مستقر:۱-۴۵                                            نوع محاکم: حقوقی
نشانی : میدان فردوسی – خیابان سپهبد قرنی –نبش چهار راه سمیه
تلفنخانه:
 ۹-۸۸۸۹۵۹۹۴
فکس:۸۸۸۹۸۰۰۸
تلفن : ۷-۸۸۸۹۸۰۰۵
مجتمع قضایی شهید صدر‌( ویژه سابق )  
شعب مستقر:۸۵-۹۰ ,۱۱۶-۱۲۵                   نوع محاکم:حقوقی
نشانی : خیابان شهید مطهری _ خیابان میرعماد _ جنب فرمانداری تهران
تلفنخانه:
۳۰-۸۸۷۵۰۰۲۱
تلفن : ۸۸۷۵۹۷۸۰
Click here to expand content
مجتمع قضایی شهیدمحلاتی  
شعب مستقر:۱۴۶-۱۵۶و۱۷۶-۱۸۶و۱۸۲-۱۸۴-۱۸۶و۱۱۲۳-۱۱۲۹                 نوع محاکم:حقوقی و کیفری
نشانی : خیابان نبرد – بلوار محلاتی – بلوار ابوذر – مابین پل پنجم و چهارم
تلفنخانه:
۶-۳۳۸۰۹۹۹۳
نمابر:۳۳۸۳۱۱۱۴
تلفن:۳۳۸۰۰۰۳۰ و ۳۳۸۰۰۸۳۶
Click here to expand content
مجتمع قضایی شهیدمفتح  
شعب مستقر:۲۰۶-۲۲۴                         نوع محاکم:حقوقی
نشانی : میدان شمشیری خیابان جرجانی پلاک ۲۰
 
تلفن:۹-۶۶۶۴۰۶۲۰
مجتمع قضایی خانواده شماره(۱)  
شعب مستقر:۲۳۱-۲۵۷                         نوع محاکم:حقوقی
نشانی : اتوبان آهنگ –خیابان نبرد جنوبی –جنب آتش نشانی و شهرداری
تلفنخانه :
۹-۳۳۰۰۹۱۱۳
فکس: ۳۳۰۰۴۱۴۰
مجتمع قضایی خانواده شماره(۲)
شعب مستقر: ۲۶۱-۲۷۳                                نوع محاکم: خانواده
نشانی :ضلع شمال شرقی میدان ونک _ کوچه شهید مسعودصانعی
تلفنخانه :
 ۴-۸۸۷۷۳۶۲۱
نمابر: ۸۸۷۹۸۲۷۱
تلفن:۸۸۷۹۳۶۰۳ و ۸۸۷۷۳۶۲۴ و ۸۸۸۸۲۵۷۹
مجتمع قضایی ولیعصر(عج)
شعب مستقر:۱۰۰۲-۱۰۲۵                        نوع محاکم:
نشانی : ضلع جنوبی پارک شهر _ ساختمان روزنامه رسمی کشور
  تلفنخانه:
۹-۵۵۶۰۴۰۹۵
فکس: ۵۵۶۳۷۷۲۱
تلفن:۴-۵۵۶۰۲۰۵۰ و ۵۵۶۳۸۶۱۴
م.ق شهیدقدوسی
شعب مستقر:۱۰۲۶-۱۰۴۹ شعبه ۱۰۳۸ در دادسرای خارک و شعبه ۱۰۴۷ در ناحیه اقتصادی              نوع محاکم: کیفری
نشانی : خیابان استاد مطهری – خیابان کوه نور –خیابان هفتم – پلاک ۴۳
  تلفنخانه : ۸۸۷۳۰۴۸۹  و ۸۸۷۳۰۴۴۹
 فکس:۸۸۷۳۰۵۳۳
  تلفن : ۸۸۷۳۷۴۳۰
م.ق شهیدمدرس
شعب مستقر: ۱۰۷۸-۱۰۹۰ و ۱۱۰۳-۱۱۰۶                 نوع محاکم:
 نشانی :میدان امام حسین (ع) – خیابان دماوند – بعد از سبلان –اول وحیدیه
تلفنخانه :۷۷۸۱۹۳۱۵
نمابر: ۷۷۸۱۹۳۱۳
تلفن :۷۷۸۱۹۳۱۴
م.ق بعثت
شعب مستقر: کیفری:۱۱۴۲-۱۱۴۶و۱۱۴۷-۱۱۴۸و۱۱۵۴-۱۱۵۹                    حقوقی:۱۷۶-۱۷۷و۱۸۱و۱۸۳و۱۸۷و۱۸۸
نشانی : ضلع شمالی ترمینال جنوب
  تلفنخانه :  ۵-۵۵۳۲۱۵۲۰ و ۹-۵۵۳۱۱۷۹۶
نمابر: ۵۵۰۵۸۸۴۴
تلفن :۳-۵۵۳۲۵۱۸۰

 

 

 

 

م.ق قدس
شعب مستقر: ۱۱۶۱-۱۱۸۱                             نوع محاکم:کیفری
نشانی : بلوار اشرفی اصفهانی –بالاتر از میدان پونک –نبش نیایش
    تلفنخانه : ۸  -۴۴۴۲۹۳۵۵  تلفن :۴۴۴۲۹۳۵۰ نمابر :۳- ۴۴۴۲۹۳۵۲
م.ق شهید فهمیده
شعب مستقر: ۱۱۸۳-۱۱۸۹                          نوع محاکم:
نشانی : اول اتوبان تهران کرج – نرسیده به عوارضی قدیم _ خیابان آزادگان پلاک ۱۴۴
تلفنخانه :  ۸-۴۴۰۶۴۴۶۷
نمابر: ۴۴۰۴۷۵۷۵

 

 

 

 

 

 

دادگاههای تجدیدنظر
شعب مستقر:                                            نوع محاکم:
نشانی : میدان ارک -مجتمع امام خمینی ره
تلفنخانه :۳۳۹۸۲۳۰۱ – ۳۳۹۱۶۵۷۵      نمابر : ۳۳۱۱۴۱۳۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دادگاه کیفری استان تهران
شعب مستقر:                                            نوع محاکم:
نشانی :مجتمع امام خمینی ره طبقه سوم
تلفن : ۳۳۹۱۶۰۹۸ – ۳۳۹۱۶۰۲۴ – ۳۳۹۰۶۰۲۰  نمابر : ۳۳۴۱۳۲-۳۳۹۱۶۰۲۴

 

 

 

 

 

 

 

 

دادگاه انقلاب تهران
شعب مستقر:همه شعب فعال دادگاه انقلاب اسلامی                 نوع محاکم:کیفری
نشانی : شریعتی ابتدای خ معلم
تلفنخانه : ۱۵-۸۸۴۱۵۱۱۱    تلفن :۸۸۴۳۳۷۹۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجتمع قضائی عدالت(مجتمع الکترونیکی)
شعب مستقر:حقوقی:۱۱۰-۱۱۱و۱۱۲خانواده:۲۷۶ کیفری:۱۰۴-۱۰۷۲ ۱۰۶-۱۰۹
نشانی : میدان تجریش – خیابان فنا خسرو (ثبت سابق) – پلاک ۷۳
تلفن : ۵-۲۲۷۲۷۴۸۰ – ۲۲۷۲۷۴۶۲     نمابر : ۲۲۷۲۷۴۶۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجتمع قضائی شهید مطهری
شعب مستقر: ۱۱۴۱-۱۱۴۹-۱۱۵۳و۱۵۸-۱۸۶                                 نوع محاکم:حقوقی و کیفری
نشانی : یافت آباد – میدان معلم – بعد از میدان الغدیر – پلاک ۱۲۶
تلفن : ۷۳-۶۶۲۲۴۴۶۸  نمابر : ۶۶۲۰۷۷۶۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجتمع قضائی شهید باهنر (رسالت)
شعب مستقر: حقوقی:۴و۸و۱۳و۱۱۶-۱۲۵و۸۵-۹۱                          خانواده:۴و۸و۲۸۱-۲۸۶ 
نشانی : تهرانپارس – تقاطع خیابان شهید باقری و خیابان شهید عباسپور
تلفنخانه : ۹-۷۷۰۵۵۶۳۰ و ۹-۷۷۰۵۵۶۳۰   نمابر: ۷۷۰۵۵۶۴۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجتمع قضائی ویژه امور اقتصادی
نشانی : خیابان انقلاب حدفاصل پل کالج و چهارراه ولیعصر خیابان شهید سعید
تلفن : ۳-۶۶۹۶۹۵۹۰ – ۶۳۹۷۰ نمابر: ۶۶۳۹۷۴۴۱۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دادگاه ویژه شاهد
نشانی : خیابان طالقانی خیابان فرصت نبش موزه شهدا
تلفن : ۳-۸۸۳۰۶۸۳۲ نمابر: ۸۸۳۰۶۸۳۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حوزه ریاست کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران
نشانی : میدان ۱۵ خرداد- جنب کاخ گلستان- ساختمان شماره۲ قوه قضائیه
تلفن: ۳۳۹۶۲۹۲۰۷
نمابر: ۳۳۹۶۹۱۵۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م.ق ارشاد
نشانی : خیابان مطهری- نبش خیابان سلیمان خاطر
تلفن: ۱-۸۸۷۵۲۵۰۰ و ۳-۸۸۵۰۷۵۲۲ نمابر:۸۸۵۰۷۵۲۴ – ۸۸۵۰۷۵۲۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجتمع قضائی ویژه کارکنان دولت
نشانی : میدان ۱۵ خرداد- جنب کاخ گلستان- ساختمان شماره۲ قوه قضائیه
تلفن: ۳۳۹۶۹۱۰۳ – ۳۳۹۶۹۱۹۳
نمابر: ۳۳۹۶۹۱۹۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجتمع قضائی شهید مدنی تهران(شماره۲۱ سابق«حقوقی»)
نشانی : خیابان انقلاب- خیابان قدس- روبروی خ پورسینا
تلفن: ۵۱-۸۸۹۸۰۳۴۷ و ۸۸۹۹۵۰۸۴ و ۸۸۹۸۰۳۵۵
نمابر: ۸۸۹۸۰۳۵۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دایره نیابت قضائی و اجرای احکام مدنی
نشانی : ضلع جنوبی پارک شهر- خیابان بهشت- ساختمان روزنامه رسمی-طبقه ۵
تلفن: ۵۵۸۱۳۱۳۱ و ۵۵۱۶۹۰۰۹
نمابر: ۵۵۱۶۹۰۰۹

 

وکیل ،مشاور حقوقی ، وکیل پایه یک دادگستری ،وکیل دادگستری

دیدگاهتان را بنویسید