2015/12/08
عندالمطالبه يا عندالاستطاعه

عندالمطالبه یا عندالاستطاعه

عندالمطالبه یا عندالاستطاعه، کدام به نفع من است؟ مهریه نشانه صداقت و صمیمیت مرد نسبت به همسرش می باشد و سنتی پسندیده است که پیامبراکرم(ص) نیز […]
2015/12/08
ضمانت چک

ضامن در چک

 ضامن در چک مقدمه‏ در این مقاله،سخن بر سر آن است که اگر در چک شخص یا اشخاص‏ به عنوان ضامن صادر کننده یا ظهر نویس […]
2015/12/08
چک

چگونه چک‌های برگشتی را رفع سو اثر کنیم

چک برگشتی چگونه چک‌های برگشتی را رفع سو اثر کنیم؟ این روزها بسیاری از ما با چک سر و کار داریم. از پرداخت چک برای خریدهای […]
2015/12/08
مهریه پس از فو ت همسر

نحوه محاسبه مهریه بعد از فوت شوهر

نحوه محاسبه مهریه بعد از فوت شوهر و تعهد پدر زوج در قبال مهریه فرض کنیم زنی پس از دو سال از تاریخ فوت همسرش میخواهد […]