۱۳۹۴/۱۰/۱۴
نکات کلیدی و بسیار مهم درباره چک

نکات کلیدی و بسیار مهم درباره چک

نکات کلیدی و بسیار مهم درباره چک موارد کلیدی حقوقی به زبان ساده درباره چک : هر کس با علم به اینکه حساب بانکی اش بسته […]
۱۳۹۴/۰۹/۱۷
معرفي اجمالي حقوق عمومي

معرفی اجمالی حقوق عمومی

معرفی اجمالی حقوق عمومی  حقوق عمومی قواعد مربوط به سازمان دولت و طرز عمل آن و مقررات مربوط به سازمان‌های دولتی را تنظیم می‌کند. روابط دولت […]
۱۳۹۴/۰۹/۱۷
عندالمطالبه يا عندالاستطاعه

عندالمطالبه یا عندالاستطاعه

عندالمطالبه یا عندالاستطاعه، کدام به نفع من است؟ مهریه نشانه صداقت و صمیمیت مرد نسبت به همسرش می باشد و سنتی پسندیده است که پیامبراکرم(ص) نیز […]
۱۳۹۴/۰۹/۱۷
ضمانت چک

ضامن در چک

 ضامن در چک مقدمه‏ در این مقاله،سخن بر سر آن است که اگر در چک شخص یا اشخاص‏ به عنوان ضامن صادر کننده یا ظهر نویس […]