۱۳۹۴/۰۹/۰۳
تکالیف زودرس و حقوق دیرهنگام

تکالیف زودرس و حقوق دیرهنگام

تکالیف زودرس و حقوق دیرهنگام   در حواشی مباحث مربوط به لایحه ی گذرنامه، به دو نکته ی مهم کمتر پرداخته شده است. نکته ی نخست […]