تعریف وکیل

وکیل مجرب

 

اگر به دنبال انتخاب یک وکیل مجرب هستید، مولفه های یک وکیل مجرب را به شما می گوییم:

برای رفع مشکلات حقوقی – قضایی نیاز به وکیل داریم و وکیل در استخدام فرد (موکل) در می آید تا مشکلات حقوقی وی را برطرف کند. در این کار، شرایط یک وکیل همانند پزشکان است و همانطور که در بیماری های سخت انسان به هر پزشکی اعتماد نمی کند در انتخاب وکیل هم باید دقت زیادی وجود داشته باشد.
موکل برای اثبات ادعایش مجبور می شود تمامی مدارک خود را در اختیار وکیل قرار دهد و گاهی نیز برخی از اسرارش را فاش کند، بدون تردید چنین اقدامی، نیازمند داشتن اعتماد و اطمینان کافی به یک وکیل و مشاور حقوقی است. مهمترین وصفی که موکل برای انتخاب وکیل باید به آن توجه کند اعتماد و امانت داری وکیل است. در حقیقت وکیل بانی دفاع از جان مردم بوده و مال و ناموس مردم به وکیل سپرده می شود.
انعقاد قرارداد با وکیل دادگستری:
برای جلوگیری تضییع حق موکل و بهترین دفاع از حقوق وی،درانعقاد قرارداد با یک وکیل دادگستری، باید با چشم باز و دقت نظر فراوان عمل کرد.
انتخاب وکیل مهم ترین و ابتدایی ترین مورد در دفاع از حقوق فرد است.
موکل باید مطمئن شود که فرد موردنظر دارای پروانه معتبر وکالت در دادگستری است، گاهی دیده شده است که افرادی با سوءاستفاده از ناآگاهی مردم، خود را وکیل دادگستری معرفی و مبالغ هنگفتی را به عنوان حق الوکاله از آنان گرفته اند. در صورتی که، هیچ مجوزی برای وکالت در دادگاه ها نداشته و با وعده های پوچ و بی اساس از جمله وجود آشنایی با برخی افراد ذی نفوذ، اقدام به اخاذی و به اصطلاح کار چاق کنی کرده اند. به همین دلیل، موکل باید پس از اطمینان معتبر بودن پروانه وکالت و بررسی شخصیت و صلاحیت و مهارت های وکیل مورد نظر اقدام به بستن قرارداد با وی کند.

نحوه پرداخت حق الوکاله:
حق الوکاله طبق توافق میبایست در مرحله نخست،مرحله تجدیدنظر ومرحله فرجام خواهی پرداخت شود و قید شود حق الوکاله منحصرا مربوط به دفاع از حقوق موکل می باشد و این را نیز باید در نظر بگیرد که اگر وکیل طرح دعوی جدید را ضروری بداند منجر به انعقاد قرارداد جدید می شود، حتی اگر وکالت نامه کلی تنظیم شده باشد.

تعهدات موکل در برابر وکیل:
موکل باید هر زمان که وکیل یا دادگاه لازم بداند، اصل اسناد را در قبال گرفتن رسید، در اختیار وکیل قرار دهد.
پرداخت تمام هزینه های دادگستری از قبیل:هزینه دادخواست وهزینه اوراق وحق الزحمه کارشناسی وایاب و ذهابو غیره به عهده موکل است.
معرفی شهود، مطلعان و حاضر کردن آنان در دادگاه و دادسرا و تهیه وسیله اجرای قرارها و کارهای از این دست، به عهده موکل است.
موکل متعهد است که کارهای اداری مربوط به خارج از دادگستری را شخصا انجام دهد.
موکل باید اسناد خود را به رویت کامل وکیل پایه یک دادگستری رسانده و صحت آنها را تایید کند.
موکل به وکیل اختیاراتی تفویض می کند که یکی از آنها این است که در صورت لزوم برای انجام مورد وکالتی، وکیل می تواند وکالت را به غیر تفویض کند، همچنین می تواند مورد وکالت مورد وکالت را همراه وکیل دیگری منفرداً یا متمعا انجام دهد.

سایر:
-افرادی که اقدام به استخدام وکیل می کنند باید بدانند که بر اساس متن آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب قوه قضائیه، تعهد وکیل تعهد به نتیجه نیست، بنابراین چنانچه موضوع وکالت، جزئاً یا کلاً، به نفع موکل خاتمه نیابد در حق الوکاله تاثیری ندارد. همچنین در صورتی که برای موکل قرار تامین صادر شود، این قرار، منوط به تودیع خساراتی است که از سوی مقام رسیدگی کننده تعیین می شود و وکیل در میزان و نوع این خسارت دخالتی ندارد.
-موکل باید بداند که با وجود درج اختیار تجدید نظرخواهی در وکالت نامه، انجام تجدید نظر خواهی وکیل وابسته به پرداخت هزینه ها و حق الوکاله مرحله تجدید نظر خواهی وکیل و تسلیم مدارک به وکیل است.
-موکل باید آدرس طرف دعوی را به وکیل اعلام و تاکید کند که مسئولیت عواقب ناشی از شناسایی نشدن طرف شکایت را وکیل باید به اطلاع موکل برساند بعد از این توضیحات است که، موکل می تواند قرارداد وکالت را امضا کند.
-تغییر نشانی، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت، نشانی جدید را به صورت کتبی به وکیل خود اعلام کند. ضمن آنکه این قرارداد در چند ماده و تبصره در دو نسخه با اعتبار واحد تنظیم شده است و یک نسخه آن در اختیار موکل قرار می گیرد و موکل نیز اقرار می کند که این قرارداد را مطالعه و سپس مبادرت به امضای آن کرده است.
-مورد وکالت و موضوع پرونده در قرارداد وکالت ذکر و در برگه وکالت نامه اختیاراتی به وکیل اعطا شود و ذکر شود که موکل راضی به اعطای اختیارات فوق است.
-مهم ترین ویژگی یک وکیل مجرب مورد اعتماد بودن وی می باشد و این امر مستلزم وجود صداقت، امانت و احساس مسئولیت پذیری در وکیل است،
-اما صرف سالم و مورد اعتماد بودن یک وکیل کافی نیست، بلکه یک وکیل خوب قبل از هر چیز باید بتواند یک قاضی خوب باشد با این توضیح که اگر در محکمه وجدان خویش با بررسی اسناد و اوضاع و احوال موجود و سایر موارد، موکل خود را محق تشخیص داد، به دفاع از وی بپردازد. البته باید توجه داشت وکیلی که از نظر اخلاقی تمام محاسن را دارا باشد اما فاقد تخصص و علم کافی باشد، نمی تواند به نحو مقتضی از حقوق موکل خود دفاع کند. بنابراین وکیلی را می توان مورد تایید قرارداد که  نظر سلامت اخلاقی و هم تخصص کافی در اموری که به وی سپرده می شود را به دست آورده باشد.
وکیل مجرب:
وکیل مجرب وکیلی است که نخست موکل را دادرسی کند و هرگاه پی ببرد موکل راست می گوید به دادخواهی از سوی او برخیزد. وکیل مجرب، باید تمام علم، فن و هنر خود را برای دفاع از حقوق موکل به کار گیرد تا موضوع وکالت را به نحو احسن به پایان برساند.
یک وکیل خوب و مجرب باید تلاش کند کار ماهیتا با ارزش وکالت را نه صرفا به دید مادی، کسب درآمد و شغلی برای امرار معاش بلکه به نیت احقاق حق و اجرای عدالت و دفع ظلم و حل مشکلات انسان ها دنبال کند و جنبه معنوی کار را از یاد نبرد که ارزش آن بسیار گرانبهاست و از وقت به دست آمده و اختیار و توانی که جامعه در اختیار او نهاده است، نهایت استفاده را برای خدمت واقعی ببرد.

2016/01/04

مولفه های یک وکیل مجرب